วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลบุคลากร

สตต สุหล่อ สตต  น่ารัก
ข้อมูลนักเรียน

กราฟแสดงข้อมูลติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2548


กราฟแสดงข้อมูลติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2548

ประวัติโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง

ความเป็นมาโรงเรียนตชด.บ้านโพธิ์ทอง   เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนการเดินทางของลูกหลานจึงอยากลำบาก จึงทำให้เกิดโรงเรียนตชด.บ้านโพธิ์ทองขึ้น


วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555